استاد شهید مزاری:- من هیچ وقت نه شیعه گفته ام، نه سنی، و نه هم بعد ازاین می گویم؛ چون به اعتقاد من، شیعه ـ سنی و این مسایل را مطرح کردن یک نوع بازی است
   
 
  مصاحبه های استاد مزاری

 1. بسم الله الرحمن الرحیم
  مصاحبه های استاد شهید عبدالعلی مزاری
  مصاحبه استاد مزاري با خبرنگار مجله ميدل ايست
  شنبه 12/10/1371

  استاد مزاري دبيركل حزب وحدت اسلامي افغانستان طي يك مصاحبه اختصاصي با خبرنگار مجله ميدل ايست چاپ لندن به سؤالات وي پيرامون شوراي حل و عقد، دولت رباني، آينده سياسي افغانستان، نقش حزب وحدت اسلامي در تحولات جاري و خواسته هاي اين حزب پاسخ داد.
  استاد مزاري در قسمتي از اين مصاحبه در رابطه با شوراي اهل حل و عقد و تأثير آن بر اينده سياسي گفت: اين شورا بصورت غير قانوني و كاملاً تقلبي و علي رغم در خواستها مكرر احزاب و سازمانهاي جهادي مبني بر تأخير آن تشكيل شد و بنابراين،‌تصميمات آن نيز غيرقانوني بوده و هيچگونه تعهدي براي مردم مسلمان افغانستان و احزاب جهادي نمي آورد و طبيعتاً پيامدهاي درد بار تصميمات اين شورا نيز بر عهدة كساني است كه بصورت يكجانبه و عظمت خواهانه اقدام به تشكيل غير قانوني آن نمودند.
  استاد مزاري در بخش ديگري از اين مصاحبه ضمن ردّ هر گونه مذاكره و گفتگو با آقاي رباني گفت: آقاي رباني بايد قدرت را به شوراي قيادي تسليم نمايد و راه ديگري غير از اين وجود ندارد. شوراي قيادي فعلاً تنها مرجع قانني تصميم گيري در كشور مي باشد. اين شورا براي مدتي فرد ديگري را تعيين خواهد كرد و او ضمن ادارة دولت، زمينة تشكيل عادلانه شوراي حل و عقد يا انتخابات عمومي را فراهم خواهد آورد.
  اقاي مزاري در پاسخ به اين سؤال كه شيعيان چند درصد جمعيت افغانستان را تشكيل مي دهند و چه خواسته هاي دارند؟ گفت: شيعيان سي در صد جمعيت افغانستان را تشكيل مي دهند و ما خواستار يك حكومت اسلامي مبتني بر قانون و عدالت اجتماعي در افغانستان هستيم كه در آن حقوق همة مردم افغانستان به تناسب نفوس و ميزان حضورشان در حيات سياسي- اجتماعي كشور تأمين گردد.
  دبيركل حزب وحدت اسلامي در بخش ديگري از اين مصاحبه اب اشاره به نقش كليدي و محوري حزب وحدت اسلامي در سقوط و سرنگوني رژيم الحادي نجيب و حضور توانمند و گستردة اين حزب در مقاومت كبير چهارده ساله گفت: در تركيب آينده قدرت بايد يكي از پستهاي كليدي كشور به حزب وحدت اسلامي بعنوان نمايندة اصلي و قانوني شيعيان افغانستان تعلق گيرد.
  آقاي مزاري در مورد روابط حزب اسلامي با جنبش شمال و حزب وحدت اسلامي گفت: حزب وحدت اسلامي با حزب اسلامي آقاي حكمتيار و جنبش سمال و احزاب و تنظيمهاي جهادي ديگر از قبيل جبهة نجات ملي و محاذ ملبي نقطه نظرات مشترك دارند و در شرايط فعلي دولت غيرقانوني رباني را به رسميت نمي شناسند و تا وقتي كه خواسته هاي سياسي شان تأمين نگردد مشتركاً در برابر حكومت رباني خواهند ايستاد.
  استاد مزاري در پاسخ به اين سؤال كه روابط شما با ايران چگونه است گفت: از اينكه جمهوري اسلامي ايران يك كشور شيعي است شيعيان افغانستان با اين كشور پيوند مذهبي دارند. اما از نظر سياسي و جهادي ما در اكثر كشورها از جمله جمهوري اسلامي ايران و پاكستان دفتر نمايندگي داشتيم،‌ همانگونه كه ساير احزاب جهادي از برادران اهل سنت نيز در ايران نمايندگي داشتند و كشور جمهوري اسلامي ايران نيز به همه احزاب جهادي كمك ومساعدت برادران كرده است و اين امر اختصاصي به شيعيان افغانستان نداشته است.
  استاد مزاري در بخش ديگري از اين مصاحبه با اشره به اينكه دولت رباني يك دولت غير مشروع است،‌گفت: آقاي رباني با تشكيل شوراي قلابي حلو عقد زمينه ساز اختلافات گرديد و پيامدهاي آني نيز بر عهده وي خواهد بود. وي در رابطه به آينده سياسي افغانستان گفت: ما اميدواريم كه در افغانستان يك حكومت اسلامي كه خواسته هاي تمام مردم افغانستان را تأمين نمايد بوجود آمده و منطق اصالت زور و حكومتهاي كه مي خواهند با زور بر مردم حكومت نمايند نابود گردد.

==============================================

مصاحبه استاد مزاري با صداي آمريكا

دوشنبه 18/8/1371
استاد مزاري دبيركل حزب وحدت اسلامي طي يك مصاحبه اختصاصي با صداي آمريكا به سؤالات وي پيرامون اوضاع سياسي كشور، وضعت امنيت كابل، جنبش شمال، شوراي اهل حل و عقد، مشكلات مردم و... پاسخ گفت.
استاد مزاري در قسمتي از اين مصاحبه راجع به وضع سياسي كابل گفت: گرچه فعلاً جنگ نيست ولي ادارة صحيحي وجود ندارد چون همه احزاب در وزارتخانه هاي امنيت،‌داخله و دفاع شركت ندارند و كنترول در دست يك حزب است به همين جهت گاهي تشنج بوجود آمده و وضع امنيت مختل مي گرد. دبيركل حزب وحدت اسلامي در پاسخ به اين سؤال كه انتخاب شوراي اهل حل و عقد روي معيار نفوس چگونه مي تواند باشد در حاليكه آمارگيري دقيقي تا هنوز صورت نگرفته است گفت: معيار آمارگيري است كه در سال 1385 از سوي آمريكائيها انجام شده و همچنين آمار احصائيه مركزي در سال 1385 چرا كه راه ديگري وجود نداشت. اگر چه در اين جا ظلم زيادي نسبت به بعضي از ولسواليها روا داشته شده است چون نفوس ولسواليها متفاوت است بعضاً /160000 جمعيت دارد ولي كوچك جلو داده شده و بالعكس ولسواليهاي كوچك ديگري بزرگ جلوه داده شده است ولي مجبور بوديم براي مرحله فعلي همين آمارگيري تخميني را بپذيريم گرچه عدالت رعالت نشده است.
استاد مزاري راجع به نقش شوراي اهل حل و عقد گفت: ضمن اينكه شورا زعيم سياسي آينده را بايد انتخاب نمايد مجلس قانون گذاري از بين همين شورا انتخاب مي گردد و تدوين قانون اساسي نيز توسط اين مجموعه بايد صورت بگيرد و به رفراندم و آراء مردم گذاشته شود.
استاد مزاري با تأكيد بر اينكه اعضاي شورا توسط مردم و با همكاري حوزه هاي اداري انتخاب مي شوند گفت: نمايندگان شورا بايد مسلمان و تابع افغانستان باشند و جرم سابقه نداشته باشند و مي توانند از هر قشري انتخاب شوند.
دبيركل حزب وحدت اسلامي در پاسخ به اين سؤال كه آيا مكانيزمي بوجود آمده است كه از برخوردهاي خودسرانه در پايتخت جلوگيري نمايد؟
گفت:
تشكيلاتي مي تواند جلو تشنجات و برخوردها را بگيرد كه در تركيب آن، همه احزاب جهادي حضور داشته باشد كه متأسفانه تا هنوز رعايت نشده است،‌ اگر حوزه هاي امنيتي وزارت داخله، دفاع و امنيت از همه احزاب نباشد امنيت تأمين نمي شود. بايد همه احزاب در تأمين امنيت شركت كنند تا جلو اغتشاشات گرفته شود. استاد مزاري راجع به مناسبات حزب وحدت اسلامي با اتحاد سياف گفت:
بعد از قبول صلح وجابجا شدن نيروهاي حايل مذاكرات ادامه دارد ولي اسراي ما هنوز آزاد نگرديده وراهها همچنان به روي ماه، بسته است منتها تلاشها در جريان است تا مشكلات حل شود.
وي راجع به نقش هيئت هاي صلح گفت:
چندين هيئت صلح از منطق مركزي، شمال و جنوب در كابل حضور دارند و يك كميته مركزي از هيئت هاي صلح بوجود آمده تا از جنگ جلوگيري شود و صلح پايدار در كشور تحقق یابد.

================================================================

مصاحبه استاد مزاري با خبرنگار صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

يكشنبه 7/8/1371
استاد مزاري دبيركل وحدت اسلامي طي يك مصاحبه اختصاصي با خبرنگار صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به سؤالات وي پيرامون اوضاع سياسي كشور، شوراي اهل حل و عقد، حقوق زنان دورنماي آيندة انقلاب اسلامي، وضع امنيت كابل و مشكلات مردم پاسخ گفت:
استاد مزاري: در قسمتي از اين مصاحبه ضمن تأكيد بر ضرورت تشكيل به موقع شوراي اهل حل و عقد، تشكيل اين شورا را يگانه راه خروج از بن بست فعلي وشكل گيري يك حكومت قانوني در افغانستان ذكر كرد.
وي همچنين با اشاره به نقش وجايگاه والاي زن در تفكر اسلامي حضور فعال زنان در صدر اسلام را يادآوري كرد و موضع كساني را كه مخالف حضور زنان در صحنه فعاليتهاي اجتماعي، سياسي مي باشند، خلاف اسلام دانست و گفت:
زنان از كليه حقوق انساني برخوردار هستند و مي توانند در همه عرصه هاي حيات اجتماعي- سياسي كشور فعال باشند، انتخاب شوند و انتخاب كنند
استاد مزاري در قسمت ديگري از اين مصاحبه اوضاع فعلي را نگران كنند توصيف كرده اظهار اميدواري نمود با شكل گيري يك تركيب جديد امنيتي متشكل از كليه احزاب جهادي وضع امنيت كابل رو به بهبود و آرامش رود.

===============================================================
مصاحبه استاد مزاري با خبرنگار فرانسوی

خبرنامه وحدت شماره (31) 6/8/71
استاد مزاري دبيركل حزب وحدت اسلامي افغانستان طي مصاحبه اختصاصي با خبرنگار فرانس پرس به سؤالهاي وي پاسخ گفت:
استاد مزاري: در پاسخ به اين سؤال كه در جلسه فرداي شوراي رهبري براي انتخاب رئيس جمهوري خود شما تشريف مي بريد و يا نماينده شما؟
فرمودند:
در آن جلسه نمايندة‌ حزب وحدت شركت نموده و نظريات حزب وحدت را خواهد گفت ونمايندة مذكور آيت ا... فاضل است.
دبيركل حزب وحدت اسلامي در جواب اين سؤال كه آيا وقتيكه شوراي اهل حل و عقد تشكيل شود حزب وحدت كانديدا دارد؟‌ گفتند:‌بلي كانديدا دارد حتمي است.
ايشان در پاسخ اين سؤال كه به نظر شما در جلسه فردا چه كسي انتخاب خواهد شد گفت ما نظر خاصي نداريم ولي احتمال زياد است كه آقاي رباني را براي يك مدت تمديد كنند.
خبرنگار فرانس پرس: آيا تمديد رهبري مملكت صرف براي دو ماه خواهد بود؟
استاد مزاري: نه. دو ماه زياد است.
فرانس پرس: شوراي اهل حل و عقد چه وقت داير مي شود؟
استاد مزاري: اگر چه تلاش بر اين است كه زودتر از يكماه داير شود ولي بخاطر مشكلاتي كه وجود دارد يكماه ديگر داير خواهد شد.
خبرنگار فرانس پرس: بناست يك قوت حايل از سوي وزارت دفاع تأسيس و بين حزب وحدت و اتحاد مستقر شود آيا نيروهاي حزب وحدت از خط اول حوزة (5) عقب نشيني خواهد كرد؟
استاد مزاري: نبايست از خط اول منطقه عقب نشيني نمايند فقط حوزه (5) را بنا بود تخليه نمائيم كه حزب وحدت تخليه كرده است در آن منطقه خط حايل بين طرفين موافقه شده وعقب نشيني مورد توافق نيست.
خبرنگار فرانس پرس: طوري كه ما فهميديم خط اول دست حزب وحدت بود و در عوض قدرت حايل همانجا جابجا مي شود؟
استاد مزاري: خط حايل كه ترسيم شده است خارج از سنگرهاي اول در حوزه (5) مي باشد كه در آن نيروي صلح و در دو طرفش نيروي حزب وحدت و اتحاد مستقرند.
خبرنگار: مي گويند خروج نيروهاي حزب وحدت از حوزه (5) و منطقه پوهنتون مورد توافق قرار گرفته است؟
استا مزاري: اين مناطق مربوط حزب وحدت بوده و اداره آن هم در اختيار حزب وحدت خواهد بود ممكن است گروپهاي اضافي خود را در مراكز ببرد ولي حفظ حوزه از نظر امنيتي مربوط حزب وحدت است.
خبرنگار: در مورد امنيت شهر كابل چه ملاحظه اي داشته و نظر شما درباره تهديد حكمتيار و سياف مبني بر حمله به كابل چيست؟
استاد مزاري: در مورد امنيت شهر كابل قبلاً ‌توافق بعمل بود و دوازده حوزه امنيتي بين احزاب تقسيم شود كه امنيت آنها را بگيرد. منتها حالال رعايت نشده و اگر حوزه ها در دست شوراي نظار است ما خواهان رعايت شدن توافقات قبلي هستيم. اما در رابطه با آقاي حكمتيار نظر ما اين است كه مسائل شان را با مذاكره و جلسه حل و عقد، حل كنند.
استاد مزاري ضمن بر شمردن مظالم و مفاسد دوره گذشته، روي برادري و اخوت اسلامي مردم افغانستان و آباداني كشور و تشكيل حكومت اسلامي با پايه هاي وسيع اجتماعي و محروميت زدائي و جبران گذشته ها تأكيد کردند.

=========================================

مصاحبه استاد مزاري با خبرنگار روزنامه سلام

28/7/1371

استاد مزاري دبيركل حزب وحدت اسلامي افغانستان در يك مصاحبه اختصاصي با خبرنگار روزنامه سلام از جمهوري اسلامي ايران اوضاع فعلي كشور را تحليل و ارزيابي نمودند.
استاد مزاري با تأكيد بر اينكه علت تشنج،‌درگيري وبي نظمي اجتماعي طرح هايي است كه از خارج بر ملت ما تحميل مي شود فرمودند:
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي گروه هاي مستقر در پيشاور اشتباهي را مرتكب شدند كه براي كشور افغانستان فاجعه آفريد وهنوز كه هنوز است اوضاع به ثبات مبدل نگرديده است.
دبيركل حزب وحدت اسلامي با اشاره به اينكه طرحهاي گذشته از قبيل شوراي مشورتي و حكومت موقت راولپندي و توافق پيشاور جامع نبوده و مورد حمايت قشر عظيمي از مردم و قوماندانان جهادي قرار نگرفت فرمودند:
تنها راه حل و قانع كننده ترين راه اين است كه حقوق طبيعي مردم به آنها داده شوئد چرا كه همه مليتها در پيروزي سهم داشته و فشار 14 سال جهاد را بدوش كشيده اند.
استاد مزاري: فرمودند:‌رعايت حقوق مليتها فقط در قالب حكومت فدرال عملي است و با اين طرح مي توان حكومت هاي متعدد ولايتي را در يك حكومت مركزي جمع كرد و الاّ احتمال تجزيه افغانستان و تداوم جنگهاي داخلي قوياّ وجود دارد.
ايشان اضافه فرمودند: حكومت فدرال فعال در كشورهاي پيشرفته و آزاديخواه دنيا وجود داشته و موجب جذب و وصل مليتهاي متعدد است.
ما معتقد هستيم تنها راه جلوگيري از تجزيه افغانستان و تأمين وحدت ملي و ارضي اين است كه همه مليتها به حقوقشان برسند. دبير كل حزب وحدت اسلامي با تأكيد بر اين نكته كه هيچ افغاني راضي به تجزيه افغانستان نيست فرمودند: اگر مليتي حقوق خود را طلب نموده وخواستار عدالت باشد بمعني تجزيه نيست. اين حق طبيعي مردم است كه خواستار حقوق خويش و عدالت باشد.
استاد مزاري: دخالت خارجي ها و جاه طلبي رهبران جهادي را ريشه هاي درگيري موجود بين گروه ها ذكر نموده فرمودند: همكاري دولتهاي دوست و برادر در چهارده سال مبارزه مردم ما جاي قدرداني و سپاس دارد ولي در امور داخلي ما نبايد دخالتي صورت بگيرد دخالت خارجيها موجب دردسر است، اوضاع اسف بار فعلي زايده دو اشتباهي است كه در پاكستان پيش آمده، مردم افغانستان كه چهارده سال مبارزه نموده و روسها را شكست دادند اين صلاحيت را دارند كه حكومت دلخواه خويش را تشكيل بدهند ايشان اضافه فرمودند:‌ اگر دخالت خارجيها قطع شود ورهبران جهادي از انحصار بيرون آمده بپذيرند كه اين پيروزي مال همه مردم افغانستان است و آنها حق دارند براي سرنوشت آينده خود تصميم بگيرند- ديگر مشكل وجود نخواهد داشت و حكومت باثبات وطبق خواسته مردم بوجود خواهد آمد. مردم حكومت اسلامي مي خواهد. ولي حكومت به نام اسلامي و در واقع انحصاري را نخواهد پذيرفت.
دبيركل حزب وحدي اسلامي فرمودند: اكثر كشورهايي كه در طول جهاد ما را كمك نمودند نه بخاطر دلسوزي به مردم افغانستان بلكه بخاطر شكست روسيه كه رقيب شان بود وسخت از آن وحشت داشتند، به اين كار مبادرت مي كردند. وي افزود: در دخالتهاي كه در افغانستان صورت مي گيرد آمريكا پشب پرده است. استاد مزاري از افغانستان به عنوان خط مقدم جبهه بر عليه استكبار در گذشته ياد نموده فرمودند: حالا كه اتحاد شوروي از هم پاشيده باز هم شاهراه تعيين كننده حركت اسلامي كه بتواند مسلمانها را متحد بسازد و اتحاد اسلامي كه در تصور غرب قدرت بعدي را تشكيل مي دهد، را شكل دهد افغانستان است وعلاوه كردند: انقلاب افغانستان براي غرب بسيار حايز اهميت است زيرا داراي دو تا خصيصه است كه انقلابات ديگر آن را فاقد است. اول اينكه عملاً مسلمانان در اين انقلاب شريك بوده و نياز ندارد به جهان صادر شود هم اينك در جهان صادر شده است الجزاير- كشمير و ...
ديگر اينكه غرب نمي تواند شيعي بودن را به آن نسبت دهد و بدين وسيله مسلمانان را از آن دور سازد چنانچه در رابطه با انقلاب اسلامي ايران عملي كردند.
دبير كل حزب وحدت اسلامي در جواب اين سؤال كه غرب روي چه نيروهايي سرمايه گذاري مي نمايد تا بتواند روي كار بياورد فرمودند: غرب در گذشته ها كمكهايي را كه در اختيار بعضي قرار مي داد روي اين ملاحظه بود كه چه كسي توان مبارزه وسازماندهي جنگ بر عليه روسيه را دارد و در اين فكر نبود كه چه كسي در خط شان هست ولي امروز سياست غرب تفاوت مي كند. تلاش مي كند از طريق بد نام وبي اعتبار ساختن مجاهدين نزد جهان و بدبين نمودن مردم به اسلام از طريق تحميل جنگ، بي امنيتي و تشنّج جلو ايجاد حكومت اسلامي با پايه هاي وسيع مردمي را بگيرد وفرصت كافي براي رسيدن به نوبت كساني كه در خط شان هست بوجود آورد. ايشان از بازگشت مهاجرين بازسازي خرابي هاي جنگ 14 ساله شكوفا ساختن فرهنگ و سازماندهي بهداشت بعنوان اولويت هاي دوران بازسازي ياد كرده فرمودند:
اگر روي استخراج منابع سرشار طبيعي از قبيل نفت و گاز و ... سرمايه گذاري شود وضعيت اقتصادي خوبي در افغانستان قابل پيش بيني است. و علاوه كردند: منابع افغانستان دست نخورده باقي مانده و روسها عليرغم اينكه مي خواستند منابع كشور ما را دست برد بزنند نتوانستند كاري از پيش ببرند- پروژه هاي و طرحهاي آبياري و ... كه نا تمام مانده اگر فعال گردد به زودترين فرصت شاهد شكوفائي كشور خويش هستيم.
استاد مزاري با تأكيد بر اينكه در كشور، نيروي متخصص انساني بقدر كافي موجود بوده مشكل افغانستان كمبود نيروي انساني متخصص نيست فرمودند: تنها مشكل در شرايط فعلي مسئله امنيت و مشكل اقتصادي و سرمايه گذاري است. بايد حكومتي كه مورد قبول همه مردم باشد بوجود آيد تا امنيت تأمين گرديده زمينه سرمايه گداري و جذب كمكهاي خارجي ايجاد گردد.
ايشان فرمودند: انتظار ما از مجامع بين المللي بطور كلي اين است كه نسبت به بازسازي افغانستان توجه كنند مخصوصاً كشورهاي اسلامي كه افغانستان براي آنان اهمين حياتي دارد و همچنين از نگاه موقعيت اسلامي شان بايست توجه زيادي بخرج دهند. استاد مزاري از جمهوي اسلامي ايران شخصاً نام برده فرمودند:
مخصوصاً جمهوري اسلامي ايران كه در بازسازي پس از پيروزي انقلاب و هشت سال جنگ، تجربه ها اندوخته است اين تجربه هاي براي افغانستان اهميت حياتي دارد. انتظار ما اين است كه در بازسازي افغانستان فعالاً كمك نمايد.
دبير كل حزب وحدت اسلامي افغانستان در پايان از مسلمانها درخواست نمود تا همانگونه كه طي چهارده سال مبارزه مردم افغانستان را كمك نمودند امروز نيز بعد از پيروزي انقلاب آنها را براي تشكيل يك حكومت اسلامي ياري دهند و آرزو نمودند تا دومين كشور اسلامي تحقق يافته سنگر مطمئني شود براي مبارزات جهان اسلام.


================================================================

مصاحبه استاد مزاري با خبرنگار خبرگزاري جاپان

يكشنبه 5/7/1371
استاد مزاري دبيركل حزب وحدت اسلامي افغانستان طي يك مصاحبه اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري جاپان در رابطه با آخرين تحولات و انكشافات سياسي در كشور سخن گفت. وي ضمن تشريح موقعيت سياسي- نظامي فعلي قطع مداخلات خارجي و واقع بيني رهبران تنظيم هاي جهادي را يگانه راه حل معقول و مقبول مشكلات قعلي دانسته، نسبت به آينده افغانستان اظهار خوشبيني نمود. استاد در پاسخ به سئوالات ديگر خبرنگار مبني بر اينكه چرا هزاره ها با پشتونها مي جنگند؟ گفت:
در طول جنگهايي كه بر ما تحميل گرديده به عنوان هزاره ها و پشتون ها نبوده است. هزاره ها و پشتونها با هم برادرند و سالها در كنار يكديگر در اين كشور زندگي مشترك داشته اند و حزب وحدت اسلامي تنها در برابر تجاوزات تنظيم اتحاد آقاي سياف جنگيده است و اين جنگها، جنگ ميان دو تنظيم سياسي بوده است. استاد مزاري در قسمت ديگري از اين مصاحبه با اشاره به نقش زنده جنبش شمال در سرنگوني رژيم كمونيستي گفت: در اين جنبش همه احزاب جهادي عضويت دارند كه يكي از آنها حزب وحدت اسلامي است. استاد مزاري در پاسخ به اين سئوال كه موقف شما در رابطه با جنگ حزب اسلامي و جمعيت اسلامي چه بوده است؟ گفت:
موقف ما در اين جنگ بي طرفي كامل مي باشد.

===========================================================

مصاحبه استاد مزاري با روزنامه رسالت چاپ تهران

يكشنبه 28/6/1371

مقدمه:
حزب وحدت اسلامي يكي از احزابي است كه نقش عمده‌اي در قبل و بعد از پيروزي جهاد چهارده ساله مجاهدين بر عهده داشته است. اين تشكيلات كه شامل مجموعه احزاب متحد شده شيعه مي باشد هم اكنون با حضور فعال در پايتخت افغانستان به پاسداري و حفاظت از دستاوردهاي جهاد مردم مسلمان اين كشور مشغول است.
مجوعه احزاب شيعه روند مبارزاتي خود را از سال 1375 آغاز كردند كه سير تحولات منجر به تشكل آنها در سال 1368 در قالب حزب وحدت اسلامي گرديد.
حجت الاسلام و المسلمين مزاري كه هم اكنون بعنوان دبيركل اين حزب در رأس نيروهاي حزب وحدت در كابل بسر مي برد طي گفتگويي با خبرنگار ما نقش و نظرات اين حزب در پيروزي وآينده افغانستان را تشريح كرده است كه از نظرتان مي گذرد:
رسالت: لطفاً در مورد نقش حزب وحدت اسلامي در پيروزي جهاد افغانستان توضيح بفرمائيد؟
استاد مزاري: حزب وحدت متشكل از احزاب شيعي است كه در طول چهارده سال در مبارزه مسلحانه سهم داشت اند در اكثر مناطق شيعه نشين آغازگران انقلاب بوده اند وشروع انقلاب آنها به سال 1375 بر مي گردد. در اين تاريخ به مدت سه سال اكثر مناطق شيعه نشين به كنترول در مي‌آيد ودر مدت چهارده سال اين مناطق از حضور نيروهاي دولتي در امان بوده اند.
در سال 1376 گروه هايي كه الآن در حزب متشل شده اند پس از (55) روز محاصره شهر باميان را آزاد مي كنند. در سال 1368 نيز حزب وحدت با عنوان فعلي اعلام موجوديت و به مبارزه ادامه داد. در جريانات اخير افسراني كه هم اكنون در جنبش ملي اسلامي عضويت دارند اولين تماس را با حزب وحدت گرفتند وطي اين تماس خواستار حمايت اين حزب در مبارزه آنان عليه نیروهای...

=========================================================

مصاحبه استاد مزاري با خبرنگار راديو تلويزيون تركيه

1371/5/15
استاد مزاري دبير كل حزب وحدت اسلامي ابتداء در پاسخ به سئوال كه هدف شما از جهاد چهارده ساله چه بود؟ ضمن برشمردن موارد متعدد تهاجمات سياسي، فرهنگي و نظامي روسها و تحميل يك حكومت ماركسيستي در افغانستان، گفت: در افغانستان يك حكومت كمونيستي مورد حمايت همه جابه روسيه بوجود آمد كه با تمامي موجوديت ديني و مذهبي و عنعنات اسلامي ما مخالف بود. ما جهاد را آغاز كرديم تا اولاً‌ اين حكومت ملحد را از بين ببريم و تجاوز روسها را سركوب كنيم و ثانياً يك حكومت اسلامي كه منافع همه مردم ما را تامين كرده و عدالت اجتماعي را تحقق بخشد و حقوق پايمال شده كليه مليتهاي مظلوم و محروم جامعه را اعاده نمايد،‌ در افغانستان بوجود آوريم.
استاد مزاري: در پاسخ اين سئوال ديگري در رابطه با توافقات جنبش ملي اسلامي با حزب وحدت اسلامي گفت:
وقتيكه حكومت كمونيستي در كابل حاكم بود و جنرال دوستم و جنرال نادري با حكومت به مخالفت برخاستند با حزب وحدت اسلامي تماس گرفتند كه عليه آن حكومت قيام وبراي سرنگوني آن اقدام مي كنند و از حزب وحدت خواستار حمايت و همكاري شدند. ما نيز با آنها صحبت كرديم كه اگر شما تا آخر با مجاهدين همكاري كنيد كه كابل ساقط شود و يك حكومت اسلامي كه حقوق همه مليتهاي محروم را احيا كند در افغانستان برقرار شود، ما از شما حمايت
مي كنيم. آنها نيز قبول كردند و توافق شد. لذا در مزار مشتركا جنگيديم تا آن شهر آزاد گرديد و در آنجا يك شوراي نظامي تشكيل داديم تا شهر را اداره نمايد. بعد براي فتح كابل نيرو اعزام كرديم تا سرانجام كابل نيز سقوط كرد ومجاهدين به پيروزي رسيدند. اكنون نيز نيرويها آنها در كابل حضور دارند كما اينكه ساير نيروهاي مجاهدين و حزب وحدت اسلامي نيز هستند. استاد مزاري در پاسخ به سئوال ديگري راجع به انگيزه ها و مسبب اصلي جنگهاي تحميلي اخير در شهر كابل توضيحات مفصلي ارائه كرده و در بخشي از آن گفت: در جنگ اول از طرف شوراي جهادي كه رئيس آن آقاي مجددي صاحب بود هيئتي تعيين شد و ما مذاكره كرديم كه رئيس آن آقاي مجددي صاحب بود هيئتي تعيين شد و ما مذاكره كرديم كه در دولت شركت كنيم و توافق بعمل آمد، قبل از آنكه توافق ما عمل شود جنگ شروع شد در اين جنگ نيز وقتي كه ما حاضر شديم كه در اين دولت شركت كنيم و نمايند خود را در شوراي قيادي فرستاديم و مسايل سياسي هم رو به حل شدن مي رفت، جنگ دوم شروع شد و ...
استاد مزاري: در پاسخ به اين سئوال كه آيا اين جنگ يك جنگ مذهبي است؟ گفت: ما اين جنگ را مذهبي نمي دانيم براي اينكه در اين كشور تنها حزب وحدت اسلامي شيعه نيست. تنظيم هاي جهادي ديگري هم هستند كه شيعه هستند و هم از برادران اهل سنت، اگر اين جنگ مذهبي مي بود مي بايد همه و شيعيان و سنيان در آن شركت مي كردند در حاليكه بسياري از گروه هاي سني و شيعيان ديگر در جنگ شركت نداشتند، اين جنگ صرفاً يك جنگ سياسي، تنظيمي بود كه در واقع از بيرون هدايت مي گرديد.
حجت الاسلام استاد مزاري در پاسخ به سؤالي راجع به انتخابات و اينكه آيا زنان هم حق شركت در انتخابات را خواهند داشت؟ گفت: ما تنها راه حل مسئله افغانستان را در انتخابات مي دانيم. البته بعد از اينكه مهاجرين همه برگشتند و يك سرشماري دقيق از جمعيت افغانستان بعمل آيد. ما معتقديم كه انتخابات بايد كاملاً آزادي باشد و همه مردم افغانستان بتوانند در آن شركت كنند، ما سيستم انحصار را به هر شكل و شيوه آن رد مي كنيم و طرفدار شركت كليه مردم افغانستان اعم از زن، مرد، پير، جوان و ... براي تعيين سرنوشت سياسي شان هستيم، اين عادلانه نيست كه مردان حق و شركت در انتخابات داشته باشند ولي زنان از اين حق مسلم انساني ? اسلامي شان محروم باشند، همه حق دارند كه در انتخابات شركت نمايند.
دبير كل حزب وحدت اسلامي در پاسخ به اين سئوال كه آيا شما با دولت موقت فعلي اختلافي داريد؟ گفت: بلي، اين حكومتي است كه در پاكستان تشكيل دادند و در آنجا نماينده ما حضور نداشت، ما با اصلش مخالف بوديم و اعتقاد داشتيم كه همه نيروهاي جهادي مي نشستند و اين حكومت را با تفاهم تشكيل مي دادند و هيچ لزومي هم نداشت كه در پاكستان تشكيل شود مي آمدند در داخل افغانستان حكومت را تشكيل مي دادند، فعلاً‌هم توافقي كه با آقاي مجددي كرديم مبني بر اينكه 8 نفر از حزب وحدت اسلامي در شوراي جهادي و يك نفر در شوراي قيادي باشند و سه وزارتخانه كه يكي از آنها وزارت امنيت ملي است متعلق به اين حزب باشد، از سوي آقاي رباني زير پا شده و ايشان اين توافقات را ناديده مي گيرد.
استاد مزاري: در اخير مصاحبه در پاسخ به سئوال ديگر خبرنگار تلويزيون تركيه مبني بر اينكه شما از حكومت موجود چه مي خواهيد گفت: از حكومت موجود چيزي جز احترام به همان توافقي كه دولت قانوني و مقبول خود آقايان با ما كردند نمي خواهيم، در آن زمان نمايند هاي همه نيروهاي جهادي در شوراي جهادي بودند و اكثريت شان اين مسئله را پذيرفتند و رئيس اين شورا آقاي مجددي آنرا امضا كرده حالا ما مي خواهيم كه همين تعهد نامه را دولت فعلي نيز رعايت كند و عمل نمايد، ما چيز جديدي نمي خواهیم.

================================================================

مصاحبه با خبرگزاری رادیو فرانسه

پنج شنبه1371/1/5
مصاحبه استاد مزاري دبير كل حزب وحدت اسلامي افغانستان طي يك مصاحبه اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري فرانسه به سؤالات وي در رابطه با جنگ تحميلي اخير و مسائل جاري كشور پاسخ گفت: وي ضمن بر شمردن تجاوز مسلحانه نيروهاي سياف به مناطق غير نظامي دشت برچي، قلعه شهاده، خوشحال خان مينه، افشار، كارته سه و ... و ميزان تلفات و خسارات مردم بي دفاع شهر،‌ در پاسخ به اين سئوال كه چرا آقاي سياف با شما مي جنگد؟ گفت: اين مسئله را از خود آقاي سياف بپرسيد. ما همين طور نشسته ايم، يكدفعه آتش بازي هاي اتحاد شروع مي شود.
استاد مزاري: پس از بيان تلاشهاي وزير دفاع و اعضاي هيئت صلح در جهت برقراي و اجراي آتش بس ونقض مكرر آن از سوي طرف مقابل، در پاسخ به سئوال ديگري راجع به موضع شوراي رهبري درباره اين جنگ گفت: به درخواست وزير دفاع جلسه اضطراري شوراي رهبري تشكيل شد و گزارش كار هيئت هاي صلح داده شد. همه اين مسئله را تائيد كرده اند كه هم جنگ را آنها آغاز كرده و هم آتش بس را نقض كرده اند.

استاد مزاري: با اشاره به نقش مخرب عربستان سعودي در جهت ايجاد و تشديد اختلافات فرقه‌اي در افغانستان و اينكه اتحاد سياف از عربستان دستور مي گيرد در پاسخ به سئوال ديگر خبرگزاري فرانسه گفت: ما با سياف هيچگونه نزاعي نداريم، سياف نه دولت است كه ما از او حق خود را مطالبه كنيم و نه هم ما با او خصومت جناحي و گروهي داريم. او هم يك گروه سياسي را رهبري مي كند و ما نيز يك گروه جهادي هستيم ولي اين دومين بار است كه آنها بر سر ما حمله كرده اند. حجت الاسلام مزاري در اخير در پاسخ به اين سئوال كه شرايط شما در رابطه با تخليه مراكز شهر چيست،‌گفت: با توجه به اينكه يك سوم ساكنان شهر كابل از مردم ما است و بیش.

===========================================================

مصاحبه بابه مزاری با رادیو بی بی سی

1372/8/30
مصاحبه استاد مزاري با خبر گزاری رادیو بی بی سی در مورد ‏شايعات تازه در شهر كابل؛
در افغانستان عبدالعلي مزاري يكي از رهبران حزب وحدت مي گويد كه حزب او هيچ تغيير ‏اساسي در طرف گيريهاي سياسي اش نداده است. حزب وحدت متحد اصلي حزب گلبدين حكمتيار ‏نخست وزير افغانستان است. ولي اخيراً در مورد نزديكتر شدن اين حزب به حزب جمعيت اسلامي ‏كه رهبري آن با برهان الدين رباني رئيس جمهور است، شايعاتي شنيده مي شد، اين شايعات پس از ‏آن قوت گرفت كه احمد شاه مسعود وزير دفاع پيشين و متحد اصلي برهان الدين رباني براي سفر ‏اعضاي شوراي اجرايي حزب وحدت از پايگاه شان در باميان به كابل، هليكوپترهايي را در اختيار ‏آنان گذاشت.‏
استاد عبدالعلي مزاري در گفتگويي با ميرويس جليل همكار ما در كابل در مورد علت سفر ‏اعضاي شوراي اجرايي حزب وحدت به كابل و شايعه ي ائتلاف جديد بين حزب وحدت و احمد ‏شاه مسعود چنين گفت: شوراي مركزي ما قبلاً در باميان بود، و يك شوراي تصميم گيري در كابل ‏داشتيم و مسأله تصميم گيريهاي سراسري مملكت چون در كابل گرفته مي شود و وضعيت حساس ‏در كابل حاكم است، از اين جهت حزب وحدت تصميم گرفت كه تصميم گيري خود را متمركز ‏بكند در كابل، و سه ماه پيش مصوبه شده بود كه شوراي مركزي منتقل شود در كابل و در باميان يك ‏شوراي تصميم گيري باشد و شوراي مركزي حزب در كابل باشد. روي اين مصوبه اي قبلي انتقال ‏پيدا كردند، هيچ ربطي به مسأله احزاب ديگر ندارد و ائتلاف جديدي هم در كار نيست. رابطه ما با ‏همه ي احزاب خوب است، رابطه ي حسنه داريم، جنگ نداريم و طرفدار جنگ هم نيستيم، با هيچ ‏جناحي.‏
خبرنگار: شما اخيراً آتش بس با آقاي سياف داشتيد، شما گفته مي توانيد كه فعلاً آتش بس ‏چطور است، آيا جانبين آتش بس را رعايت مي كنند؟
استاد مزاري: آتش بس از آن وقتيكه برقرار شده تا حالا خوب بوده، يعني نقض كم داشته، گاه ‏گاهي پراكنده نقض مي شده همين نيروهايي كه از دو طرف، از اتحاد و حزب وحدت ناظر هست، ‏اينها جلو آن نقض آتش بس را مي گيرند. ما با اين خوش بين نيستيم. اميدواريم كه ادامه پيدا بكند و ‏نقض نشود.‏
خبرنگار: فعلاً زد و خوردهاي كه ميان نيروهاي آقاي مسعود و آقاي حكمتيار در تگاب جريان ‏دارد، موقف نيروهاي شما چه است؟ آيا شما تا هنوز در ائتلاف با آقاي حكمتيار هستيد يا مي ‏خواهيد كه ائتلاف جديدي داشته باشيد؟
استاد مزاري: ما چون طرفدار جنگ نيستيم، و جنگ را هم راه حل نمي دانيم و طرفدار اين ‏مسأله هستيم كه اين جنگ خاتمه پيدا بكند و به نفع دو طرف نيست و ما با همه ي احزاب روابط ‏حسنه داريم و طرفدار هيچكدام شان از نگاه جنگ نيستيم و سعي مي كنيم كه اين جنگ هم خاتمه ‏پيدا كند، خرابي خانه هاي مردم و اين وضعيت و هواي سرد و اينها براي مردمان غير نظامي بسيار ‏تكليف است، از اين جهت متأسف هستيم و سعي و تلاش مي كنيم كه اين جنگ خاتمه پيدا بكند.‏
خبرنگار: يك سلسله افواهاتي پخش شده در شهر كابل كه امكان دارد برخوردهاي شديدي ‏دوباره در شهر كابل از سر گرفته شود، شما در اين زمينه چه نظري داريد؟
استاد مزاري: نه، ما در مجموع در افغانستان جنگ را راه حل نمي دانيم، مذاكره و تفاهم را راه ‏حل مي دانيم و سعي مي كنيم كه جنگ در كابل تحقق پيدا نكند.‏
خبرنگار: شما كه روابط خوب تري را فعلاً با آقاي مسعود و آقاي حكمتيار داريد، پس چرا در ‏جنگ ميانجيگري نمي كنيد؟
استاد مزاري: ما البته اين مسأله را مطرح كرديم كه ميانجيگري بكنيم و حالا هم دنبال اين مسأله ‏هستيم ولي از اينكه قبل از ما از طرف هيأت دولت و كابينه فيصله كرده بود، چند نفر وزرايي را ‏تعيين كرده بود كه ميانجيگري بكنند. در اينجا كه آقاي بلاغي از حزب وحدت جزء آن هيأت ‏ميانجيگري است، و اميدوار هستيم كه اين مسأله نتيجه بدهد و جنگ خاتمه پيدا بكند.


 
 

 

 

 

Comments on this page:
Comment posted by uxtpyAreve( hpylkaopfastmailtoyougo.site ), 03/19/2020 at 1:00am (UTC):
viagra online generic viagra <a href="http://topclub33.ru/ #">generic viagra </a> viagra pills viagra 100mg

viagra generic viagra pills <a href=http://onucoz.ru/>buy viagra </a> viagra generic buy viagra

Comment posted by gguobAreve( dcdxxlcdfastmailtoyougo.site ), 03/09/2020 at 6:46pm (UTC):
viagra online viagra generic <a href="https://pharm-usa-official.com/#">viagra pills </a> viagra online viagra pills

viagra generic generic viagra <a href=https://pharm-usa-official.com/#>cheap viagra </a> viagra 100mg cheap viagra

Comment posted by LesAmargy( lesReeTsuda2.pw ), 11/21/2019 at 9:48am (UTC):
Medsonline <a href=http://cialisan.com>canadian cialis</a> Minox Propecia 1mg

Comment posted by LesAmargy( lesReeTsuda2.pw ), 09/21/2019 at 8:53am (UTC):
Viagra 100 <a href=http://bmpha.com>levitra blog</a> Levitra Generika Vardenafil Pillen Discount Plavix Coupons

Comment posted by Stevexhaub( carringtonmiki7.site ), 09/17/2019 at 6:24am (UTC):
Tadalafil India Gonorrhea Single Dose 875 Amoxicillin Propecia Overdose Hair Loss <a href=http://antabusefast.com>antabuse</a> Omnicef

Comment posted by Jamerot( jamekirl22meds.com ), 10/29/2017 at 5:13am (UTC):
Propecia Medicamento Rio Rico Pharmacy Canadian Rx Net Propecia Covered By Coverage [url=http://costofcial.com]generic cialis[/url] Cialis Giornaliero FunzionaAdd comment to this page:
Your Name:
Your Email address:
Your message:

انجمن فرهنگی تکوین
 
این سایت توسط انجمن فرهنگی تکوین به منظور شناسایی همه چهره های هزاره ها که به خاطر بقایا هزاره خون شان و خون خانواده خود را در راه دفاع از هزاره ریختن و امروز کاملا نام شان فراموش شده و ما می خواهیم نام انها را دوباره زنده کنیم
ایا میخواهید مقالات شما در این سایت انتشار یابد
 
با عرض سلام انجمن فرهنگی تکوین با کمال میل از مقالات انتقادات و پشنهادات شما استقبال می نماید اگر میخواهید که مقالات شما در سایت ما نشر شود مقالات خود را به ما ایمیل کنید
hazara_takven@yahoo.com
takve_takven@yahoo.com
با تشکر
انجمن فرهنگی تکوین
پیوندها
 
کویته عبدالله رفیعی
www.quetta.blogfa.com
سایت علمی فیزیک ایران
www.hupaa.com
هزاره پیوند
www.hzarepayvand.blogfa.com
ویکیپدیا
fa.wikipedia.org
 
بابه مزاری:- خواست ما این است که جنگ نباشد تفاهم باشد؛ خواست ما این است که حذف نباشد پذیرش باشد؛ خواست ما این است که بیایند یک روز در تاریخ افغانستان ـ افغان ها اثبات بکنند که لیاقت و توانایی این را دارند که مشکل خود را در بین خود ـ خود حل بکنند
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free